Empresa que neix el 2004, de la necessitat de materialitzar els projectes que es desenvolupen en el departament tècnic, amb la qualitat, fiabilitat i tecnologia amb que havien estat projectats. Es disposa d'un equip format i qualificat en els diferents sectors que intervenen en la construcció, amb cursos especialitzats, i supervisats en tot moment pel nostre departament tècnic format per tècnics titulats.

En ARDI Projectes es realitzen tot tipus de projectes d'obra nova o de rehabilitació, interiorisme, legalitzacions, així com llicències d'activitats, cèdules d'habitabilitat, segregacions, etc ...

Com a constructora ARDI Projectes realitza els següentstreballs:

  • Reforços estructurals de tota mena.
  • Rehabilitació de façanes catalogades.
  • Instal · lació d'ascensors.
  • Reformes d'interiors: habitatges completes, banys, cuines.
  • Disseny i elaboració de mobiliari personalizado.